Kotvalaiset


Elli Rankka
Sosionomi (amk)
Olen tuore sosiaalialan ammattilainen. Aistien menetelmään olen tutustunut opiskeluaikana ja työskennellyt erilaisten asiakasryhmien kanssa. Vahvin osaamiseni on maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja integroinnin sekä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämisen alueella. Muita opintoja olen suorittanut myös psykologiasta, sosiaalipsykologiasta ja uskontotieteestä.
Minulla on työn kautta kokemusta kuntouttavasta työotteesta. Olen työskennellyt pitkäaikaistyöttömien kuntouttavassa työtoiminnassa ja vanhuspalveluissa kuntouttavassa hoitotyössä. Aiemmalta koulutukseltani olen myös maaseutuyrittäjä ja luonto on keskeinen asia elämässäni, jota mieluusti tuon esiin Aistien tiloissakin.Kotvalaisena olen innostunut toimimaan erilaisten asiakasryhmien kanssa ja tuomaan aistien maailmaa edistämään oppimista, kohtaamisia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olen Kotvan perustajajäsen ja hallituksen jäsen.
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.


Heli Laurikainen
Yhteisöpedagogi (Ylempi amk)
Olen työskennellyt järjestökentän kehittämistehtävissä yli kymmenen vuotta painottuen kylä-, sekä sosiaali- ja terveysalan yhdistysten kanssa työskentelyyn. Kiinnostuksen kohteena on Aistien-menetelmän käyttäminen erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelyyn. Aistien-hankkeen puitteissa olen kehittänyt Aistien-menetelmää kylätoimintaan (historia, kylän identiteetti) ja kyläsuunnitteluun uudenlaiseksi välineeksi. Myös vapaaehtoisten innostaminen ja hyvinvointiin liittyvien tilojen rakentamisesta sain hankkeen aikana kokemusta. Opastan ja koulutan myös mielelläni menetelmään liittyen. Olen Osuuskunta Kotvan perustajajäsen ja hallituksen jäsen.
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.


Jaakko Antikainen
Sosionomi (AMK)
Olen sosionomiksi noin vuosi sitten valmistunut Telluksen tallaaja. Työskentelin opiskelujeni aikana erilaisissa sosiaalialan kehittämishankkeissa ja tällä hetkellä toimin yksilövalmentajana Hyvinkään kaupungin Työllisyyspalveluissa.
Sosiaalialalle minut ajoi alunperin kiinnostus tehdä asiakastyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja tähän minut taas inspiroi työskentelyni maahanmuuttajien peruskoulun maantiedon kurssien opettajana. Opinnäytetyössäni tarkastelin moniaistisen tilan menetelmän toimivuutta sosiokulttuurisen innostamisen välineenä.
Toiveenani kotvalaisena olisi nähdä Aistien-menetelmää käytettävän erilaisten asiakasryhmien kanssa hyvinvointia lisäävänä ja valtaistumista mahdollistavana toimintamallina. Tulen ilomielin kertomaan menetelmästä ja toiminnastamme - kaikille! Olen Kotvan perustajajäsen ja hallituksen jäsen. 
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.


Minttu Räty
VTM, KL
Olen toiminut opettajana ja kouluttajana sosiaalialalla parikymmentä vuotta. Erityisesti monikulttuurisuuden opetuksen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistäminen on lähellä sydäntäni.
Halusin moniaistista tilaa ja Aistien-menetelmää kehittämällä etsiä uusia keinoja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen edistämiseen. Toimin Aistien-hankkeen projektipäällikkönä ja jatkan edelleen lehtorin työssäni.  Kotvalaisena koulutan mielelläni menetelmästä - ja erityisesti monikulttuuristen ryhmien vetäminen kiinnostaa minua. Olen Osuuskunta Kotvan aktiivijäsen.
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.


Riitta Dincay
KL, FM, artesaani, näyttötutkintomestari, 
Olen toiminut erilaisissa maahanmuuttajatyön ja työllisyyden projektitehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Lisäksi olen toiminut erilaisissa sivutoimisissa kouluttajan tehtävissä.
Aistien menetelmä käyttäisin osana koulutusta, jossa tavoitteena on osallistujien voimaannuttaminen ja identiteetin vahvistaminen. Artesaani minussa on kiinnostunut myös tilan rakentamisesta ja kulttuurin kuvaamisesta tilassa. Tähän mennessä olen ollut mukana toteuttamassa tiloja työelämän muutoksesta sekä kahvilatilaa kielen opiskelussa.
Kotvalaisena olen mielelläni mukana toteuttamassa työpajoja tai koulutusta menetelmän avulla. Olen Osuuskunta Kotvan puheenjohtaja.
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.Tiina Wikström
FM, FL
Olen toiminut kouluttajana ja opettajan työssäni parisenkymmentä vuotta, sekä sosiaalialalla että koulu- ja yritysmaailmassa. Lisäksi repusta löytyvät työnohjaajan ja rentoutusohjaajan koulukset samoin kuin ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmentajan pätevyys.
Olen toiminut työnohjaajana ja työhyvinvoinnin valmentajana eri ammattiryhmille. Minua kiinnostavat erityisesti luovat menetelmät, narratiivisuus, monikulttuurisuus ja Aistien-menetelmän soveltaminen työnohjauksessa ja työhyvinvoinnin tukena. Kerron myös mielelläni Aistien-menetelmän moninaisista soveltamismahdollisuuksista koulu- ja yritysmaailmassa.
Jag betjänar också på svenska. Multisensory method education and workshops and work counselling provided also in English.
Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla.